This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Find out more here »

Mēs esam atjauninājuši savu Privātuma politiku. Lūdzu, uzklikšķiniet šeit, lai to tagad pārskatītu.

Herbalife Zinātne

PĒTNIECĪBA & ATTĪSTĪBA

Herbalife ir apņēmies nospraust standartus, pēc kuriem vērtēs visas kompānijas, kuru darbības sfēra ir saistīta ar uzturu. Mēs pilnveidojam uztura zinātni, pateicoties visā pasaulē īstenotiem zinātniskiem pētījumiem. Lai pilnveidotu produktu izstrādes procesu, kopš 2003. gada esam ievērojami palielinājuši finansējumu pētījumiem un attīstībai.

2011. gadā Kompānija iztērēja aptuveni USD 25 miljonus pētniecībai un attīstībai saistītajās zinātņu sfērās, tehniskajiem darbiem, zinātniski pētnieciskajai jomai, kvalitātes garantijai/kvalitātes kontrolei, produktu drošībai un atbilstībai. Kompānija iztērēja vēl USD 11 miljonus uztura mācībai, produktu licencēšanai un stratēģiskai resursu piesaistīšanai.

Herbalife štata darbinieku vidū ir 180 zinātnieki, tostarp 19 ir zinātņu doktori (PhD). Kompānijas iekšējo personālu papildina 30 zinātnieki-konsultanti, no kuriem visi ir zinātņu doktori. No 2011. gada janvāra līdz šim brīdim (līdz 2012. gada martam) Kompānija ir uzsākusi 12 klīniskos pētījumus, tostarp pieci ir saistīti konkrēti ar Formula 1 produktu.

Piezīme: Formula 1 kā produkts jau pastāv, līdz ar saskaņā ar FASB noteikumiem tas neietilpst Pētniecības & Attīstības izdevumos. Par izdevumiem Pētniecībā & Attīstībā ir klasificējami tikai tie izdevumi, kas ir saistīti ar jaunu produktu izstrādi vai ""būtiskām"" izmaiņām esošajos produktos.


Herbalife produkti ir zinātniski pamatoti


lv-LV | 2018.06.24. 7:20:40 | NAMP2HLASPX02