This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Find out more here »

Mēs esam atjauninājuši savu Privātuma politiku. Lūdzu, uzklikšķiniet šeit, lai to tagad pārskatītu.

Herbalife un Federālā tirdzniecības komisija noslēdz izlīguma vienošanos

Vienošanās nemainīs Herbalife kā tiešās tirdzniecības kompānijas biznesa modeli

Herbalife direktoru padome atļauj Karlam Aikanam (Carl Icahn) iegādāties līdz 34.99% parasto akciju, kuras ir apgrozībā

Losandželosa – 2016.gada 15.jūlijs – Globālā kompānija veselīga uztura nozarē  Herbalife Ltd. (NYSE: HLF) (“Herbalife” vai “Kompānija”) paziņoja par vienošanās noslēgšanu ar Federālo tirdzniecības komisiju (“FTK” vai “Komisija”) par vairāku gadu ilgušas izmeklēšanas izlīgumu, kura tika veikta attiecībā uz Kompāniju. Vienošanās nosacījumi nemainīs Herbalife kā tiešās tirdzniecības kompānijas biznesa modeli un pēc būtības noteiks šajā nozarē jaunus darbības standartus. Līdz ar paziņojumu par izlīguma vienošanos FTK pārtrauc izmeklēšanu pret Kompāniju Herbalife.

Turklāt Kompānija Herbalife noslēdza izlīguma vienošanos ar Ilinoisas štata ģenerālprokuroru, saskaņā ar kuru atsevišķas vienošanās ietvaros Kompānija izmaksās 3 miljonus ASV dolāru. Līdz ar Ilinoisas štata izmeklēšanas pabeigšanu, Kompānijai nav zināms par citām izmeklēšanām, kuras veic citu štatu ģenerālprokurori.

“Noslēgtās izlīguma vienošanās liecina par mūsu biznesa modeļa maksātspēju un apliecina mūsu pārliecību Kompānijas spējā  veiksmīgi attīstīt savu biznesu, pretējā gadījumā mēs nepiekristu šādiem nosacījumiem”, sacīja Kompānijas Herbalife padomes priekšsēdētājs un galvenais izpilddirektors Maikls O.Džonsons (Michael O. Johnson).

Kaut arī pēc Kompānijas domām daudzi no komisijas paziņojumiem faktiski nav patiesi, Kompānija uzskata, ka izlīguma vienošanās noslēgšana pilnībā ir Kompānijas interesēs, jo citādi Kompānijai rastos būtiski finansiāli izdevumi, bet ieilgusī tiesvedība atņemtu spēkus, jo pēc vairāk nekā diviem sadarbības gadiem  ar FTK šīs izmeklēšanas ietvaros, Kompānija vienkārši vēlējās turpināt darbu. Turklāt Kompānijas vadība tagad varēs koncentrēt visus savus spēkus biznesa attīstības turpināšanai un jaunu stratēģisko biznesa iespēju izpētei.

Kompānijas direktoru padome (“Padome”) vienbalsīgi atbalstīja izlīguma vienošanos un brīvprātīgi izveidoja Padomes uzraudzības komiteju (“Komiteja”), kura nodrošinās pilnīgu vienošanās ievērošanu. Turklāt Padome uzaicināja Henriju Vangu (Henry Wang), kurš pašlaik ieņem galvenā juriskonsulta vietnieka un korporatīvā noregulējuma un kontroles nodaļas direktora amatu, vadīt šīs vienošanās realizāciju, esot tiešā šīs Komitejas pārraudzībā. Turklāt Pamela Džonsa Harbora (Pamela Jones Harbour), kura pašlaik ieņem vecākā viceprezidenta amatu darbā ar izplatītājiem un korporatīvo regulējumu, kā arī ir bijusi Federālās tirdzniecības komisijas īpašais pilnvarotais komisārs, tika iecelta, lai uzraudzītu jauno iniciatīvu īstenošanu atbilstoši noteiktajām prasībām darbā ar izplatītājiem.

Uzraudzības Komitejas darbības mērķis ir papildināt Padomes iniciatīvas, kuras vērstas uz to, lai būtu nozares priekšgalā, pastāvīgi uzlabojot pasūtītāju aizsardzības mehānismus un paaugstinātu viņu apmierinātības pakāpi. Pēdējo gadu laikā padome ir piesaistījusi ekspertus patērētāju aizsardzības jomā konsultācijām par jautājumiem regulatora prasību ievērošanai un jaunas modernas prakses ieviešanai, kā rezultātā Kompānija jau ir ieviesusi daudzas pilnveidotas garantijas, kuru saraksts paplašinājies līdz ar šodienas vienošanās noslēgšanu.

Izlīguma vienošanās nosacījumi attiecas tikai uz Kompānijas pārdošanu ASV, kas veido aptuveni 20% no kopējā pārdošanas apjoma. Izlīguma vienošanās ietvaros Kompānija piekrita ieviest jaunas procedūras un pilnveidot vairākas jau spēkā esošas Kompānijas politikas. Daudzus no nosacījumiem Kompānija jau ir izskatījusi vai tie ir jau esošās prakses turpinājums un tiks realizēti tuvāko 10 mēnešu laikā. Vienošanās divas galvenās pamata daļas ir šādi noteikumi:

 1. Tie, kuri pašlaik jau ir Herbalife Partneri, kā arī tie, kuri pievienojas Herbalife biznesam, tiks attiecināti vai nu uz priviliģēto dalībnieku kategoriju (priviliģētajiem dalībniekiem ir tiesības iegādāties produkciju ar atlaidi), vai izplatītāju kategoriju (tie, kuri vēlas veidot biznesu un pārdot produkciju tam izmantojot tiešās pārdošanas modeli). Šādi pasākumi palīdzēs Herbalife efektīvāk izsekot abām kategorijām un ļaus nodrošināt šīm personām personalizētu apkalpošanu.
 2. Izplatītāji saņems kompensācijas pēc mazumtirdzniecības pārdošanas fakta un viņiem būs dokumentāli jāapstiprina viņu veiktās transakcijas. Viņu kompensācija ietvers arī viņu iegādāto produkciju pašu patēriņam, ja šie pirkumi iekļaujas pieļaujamos limitos. Pašlaik Herbalife Neatkarīgajiem Partneriem jāsaglabā kvītis – dokumentāciju, kas apliecina pārdošanas (sales transaction receipts). Līdz ar mobilo tehnoloģiju attīstību, mazumtirdzniecības pārdošanas izsekošana kļūst vēl vienkāršāka un ērtāka, un Kompānija jau ir izstrādājusi uzņēmuma tehnoloģiskos risinājumus, tostarp pielikumus ASV tirgum, kas padara šo procesu maksimāli vienkāršu un efektīvu.

Starp citiem vienošanās nosacījumiem – izplatītāju apmācības procesa optimizācija; prasības uzrādīt biznesa plānu un nepieciešamība izturēt viena gada nogaidīšanas periodu pirms sava Veselīga dzīvesveida kluba atvēršanas; termiņa palielināšana, kurā izplatītājs varēs atgriezt Kompānijai sākuma komplektu; visu izdevumu segšana sūtījumiem, kas saistīti ar produkcijas atgriešanu; neatkarīgu organizāciju auditu veikšana; un aizsardzības mehānismu paplašināšana attiecībā uz prasījumiem par ieņēmumiem, tostarp sniedzot vairāk informācijas par paredzamo dzīvesveidu.

Svarīgi atzīmēt, ka tāpat kā gadījumā ar Federālās tirdzniecības komisijas lēmumu attiecībā uz Amway 1979.gadā (In the Matter of Amway Corporation Inc., et. al. – Amway Corporation Inc. lietā un citās), Kompānija rēķinās, ka šodien saskaņotās procedūras kalpos par orientieri visai tiešās tirdzniecības un vairāklīmeņu mārketinga nozarei. Tādejādi Kompānija uzskata, ka neskatoties uz to, ka atsevišķi no papildus nosacījumiem būtiski neietekmē Kompānijas biznesu, šie nosacījumi veicinās biznesa darbības principu uzlabošanos visas nozares mērogā. Piemēram, vēl pirms vairākiem gadiem Kompānija pieņēma daudz stingrākus patērētāju aizsardzības noteikumus attiecībā uz produkcijas automātisku nosūtīšanu, un šobrīd šāda prakse ir mazāk kā 1% no visa Kompānijas pārdošanas apjoma. Tāpat arī atgrieztās produkcijas īpatsvars no Herbalife kopējā pārdošanas apjoma ASV ir tikai 0.02%, tāpēc sagaidāms, ka Kompānijas segtie maksājumi, kas saistīti ar produkcijas atgriešanas izdevumu segšanu, radīs minimālu ietekmi uz Kompānijas biznesu.  Kaut arī sagaidāms, kā izdevumi, kas saistīti ar šīm izmaiņām, būs nebūtiski, tie visticamāk novedīs pie būtiskām izmaiņām visā nozarē.  

Turklāt, kā jau tika minēts publiskā informācijā 2016.gada 5.maijā, Herbalife arī piekrita šīs vienošanās ietvaros izmaksāt 200 miljonus ASV dolāru FTK labā.

Vienlaicīgi Kompānija paziņoja par to, ka atļauj Karlam K. Aikanam (Carl C. Icahn), kompānijai Icahn Enterprises Holdings L.P. un dažām ar to saistītām personām (kopā - “Aikana puse”), palielināt maksimālo pozīciju ierobežojumu Herbalife līdz 34,99% no apgrozībā esošajām Kompānijas parastajām akcijām, salīdzinot ar 25% ierobežojumu iepriekš. Šobrīd Aikana pusei pieder 17 miljoni Herbalife parasto akciju, kas veido aptuveni 18,3% no visām apgrozībā esošām parastajām akcijām. Herbalife Direktoru padomē, kuras sastāvā ir 13 cilvēki, arī turpmāk būs pieci cilvēki, kurus ieceļ Aikana puse.

“Es vienmēr esmu ticējis stabilam Herbalife pamatam, un esmu ļoti gandarīts, ka Direktoru padome nolēma palielināt manu akciju limitu Kompānijā no 25% līdz 34,99% apgrozībā esošo akciju. Lielā mērā manu investīciju panākumi ir tieši saistīti ar mūsu visaptverošo pētījumu par investīciju objektu un sapratni par bieži vien sarežģītām un specifiskām problēmām, ar kurām saskaras Kompānija, - saka Karls Aikans. - Es esmu pilnīgi pārliecināts par Herbalife galveno izpilddirektoru Maiklu Džonsonu, kā arī visu vadības komandu, kura meistarīgi palīdzēja Kompānijai iziet cauri visām grūtībām un pārbaudījumiem, tostarp, lai atvairītu masveida PR kampaņu pret Herbalife, ko iniciēja Bils Ekmans (Bill Ackman), kad viņš vairākkārtīgi visiem apgalvoja, ka Kompānija tiks slēgta. Kā redzams, mēs turpinām biznesu.” 

Amerikāņu ekonomikā ir daudz cilvēku, kuri meklē iespēju gūt papildu ienākumus, un tādi, kuri dod priekšroku pārdot Herbalife produktus, ne ar ko neatšķiras no viņiem. Tādas kompānijas kā Uber, Airbnb un Etsy piedāvā uzņēmīgiem cilvēkiem papildu ienākumu iespēju ar zemu ieguldījumu slieksni un iespēju strādāt ar saviem personīgiem nosacījumiem. Tikai Amerikas Savienotajās Valstīs vien ir vairāk nekā 18 miljoni cilvēku, kuri strādā tiešās tirdzniecības industrijā, un vairāk nekā 156 miljoni patērētāju, kuri iegādājas produktus pie šīm personām. Visas amerikāņu tiešās tirdzniecības būtība ar 35 miljardu dolāru apgrozījumu ir, lai sniegtu iedzīvotājiem iespēju būt pašam sev par priekšnieku, izveidot savu personīgo darba grafiku un pieņemt savus lēmumus. Kompānija uzskata, ka šī izlīguma vienošanās veicinās šīs svarīgās nozares nostiprināšanu un uzlabošanu.

Patērētāju apmierinātība lietojot produktus sabalansētam uzturam un izmantojot Herbalife pakalpojumus Kompānijai ir ļoti svarīga, un kā jebkura cita respektabla kompānija, arī Herbalife pēdējos 10 gados ir ieviesusi virkni jaunu noteikumu un pieņemto praksi, lai garantētu vislabākos nosacījumus visiem tās pasūtītājiem un vairāk nekā 4 miljoniem priviliģēto dalībnieku un Neatkarīgo Partneru. Herbalife joprojām cenšas strādāt ar visiem pasūtītājiem un Neatkarīgajiem Partneriem, lai nodrošinātu teicamu apkalpošanas kvalitāti, un tiecas realizēt instrumentus patērētāju tiesību aizsardzībai.

Panākot izmeklēšanas pārtraukšanu, Herbalife ar optimismu raugās nākotnē un cer, ka tie, kuri raudzījās uz Kompānijas akcijām īstermiņā, beidzot apzināsies savu kļūdainību un spriedumu nepamatotību. Turklāt Herbalife cer, ka nākotnē varēs veiksmīgi izturēt jebkādu kampaņu, kas vērsta uz manipulēšanu ar tirgu, pat tādu bezprecedenta gadījumu, kurš ildzis vairāk nekā trīs gadus un izmaksājis vairākus simtus miljonu dolāru, nemaz nerunājot par ievērojamu kaitējumu reputācijai un investoru uzticības zaudēšanu.

Papildu informācijai, lūdzu apmeklējiet tīmekļa vietni www.Herbalife.com/StrongerThanEver.

Informācija par Kompāniju Herbalife:

Herbalife – tā ir starptautiska kompānija, kura darbojas veselīga dzīvesveida nozarē. Kompānija tika dibināta 1980.gadā Losandželosā un šodien Herbalife produkcija tiek izplatīta ar Neatkarīgo Partneru starpniecību vairāk nekā 90 pasaules valstīs.

Herbalife palīdz cilvēkiem cīnīties ar lieko svaru un neveselīgiem uztura paradumiem, izstrādājot un piedāvājot augstas kvalitātes produktus un nodrošinot personīgu pieeju sabalansēta uztura jomā, radot atmosfēru, kura iedvesmo mūsu patērētājus ievērot veselīga uztura paradumus, kontrolēt savu svaru un dzīvot aktīvu un veselīgu dzīvesveidu.

Šobrīd Kompānijā strādā vairāk nekā 8 tūkstoši darbinieku visā pasaulē; Kompānijas akcijas tiek tirgotas Ņujorkas fondu biržā (NYSE: HLF), bet Kompānijas tīrais pārdošanas apjoms 2015.gadā bija 4,5 miljardi ASV dolāru. Lai iegūtu vairāk informāciju, apmeklējiet tīmekļa vietni Herbalife.com vai IAmHerbalife.com.

PROGNOZĒJOŠI APGALVOJUMI

Šis paziņojums presei satur “prognozējošus apgalvojumus”, interpretējot “drošās zonas” noteikuma skaidrojumu 1995.gada Likumā par tiesvedību reformu par privātiem vērtspapīriem. Kaut arī mēs uzskatām, ka cerības, ko satur jebkurš no mūsu prognožu paziņojumiem, ir pamatotas, faktiskie rezultāti var būtiski atšķirties no mūsu paziņojumos izteiktajām prognozēm vai paredzētā. Mūsu nākotnes finanšu stāvoklis un darbības rezultāti, kā arī jebkādi prognozējoši paziņojumi var mainīties un satur virkni risku un neskaidrību, tostarp publicētos vai atsaucēs norādītos pie mūsu ziņojumiem vērtspapīru un biržu komisijai. Tālāk norādīti vien daži no galvenajiem faktoriem, kuri var novest pie tā, ka mūsu faktiskie rezultāti, rādītāji un sasniegumi vai nozares rezultāti būtiski atšķirsies no prognozēm, kuras satur mūsu paziņojumi:

 • Mūsu attiecības ar izplatītājiem un priviliģētajiem dalībniekiem un mūsu spēja ietekmēt viņu darbības;
 • Mūsu darbinieku, izplatītāju vai priviliģēto dalībnieku prettiesiskas darbības, pārkāpjot spēkā esošo likumdošanu;
 • Mūsu produktu vai vairāklīmeņu mārketinga organizācijas nelabvēlīgs atspoguļojums masu informācijas līdzekļos, tostarp mūsu spēja nomierināt tirgu un regulatorus attiecībā uz spēkā esošās likumdošanas ievērošanu;
 •  Patērētāju vēlmju un pieprasījuma izmaiņas;
 •  Mūsu biznesa konkurējošais raksturs;
 • Reglamentējošie jautājumi attiecībā uz mūsu produktiem, tostarp valdības un regulējošo iestāžu iespējamās darbības saistībā ar mūsu produktu drošumu vai efektivitāti un vairāklīmeņu mārketinga programmu, tai skaitā darbības attiecībā uz tiešās tirdzniecības tirgu, kurā mēs strādājam, tāpat arī attiecību noregulēšana ar Federālās tirdzniecības komisiju un Ilinoisas štata ģenerālprokuroru;
 • Juridiskās problēmas, ar kurām saskaras mūsu vairāklīmeņu mārketinga programma;
 • Riski, kas saistīti ar starptautisko darbību, ekonomiskie faktori, tostarp valūtas kursi, inflācijas līmenis, pārtraukumi darbā un konflikti ar mūsu trešās puses importētājiem, cenu veidošanas jautājumi un valūtu devalvācijas riski, īpaši tādās valstīs kā Venecuēla;
 • Nenoteiktība saistībā ar likumdošanas interpretāciju un piemērošanu attiecībā uz tiešo tirdzniecību Ķīnā;
 • Mūsu nespēja saņemt nepieciešamās licences mūsu tiešās tirdzniecības biznesa paplašināšanai Ķīnā;
 • Nelabvēlīgas izmaiņas Ķīnas ekonomikā;
 • Mūsu atkarība no turpmākas iekļūšanas nozīmīgos tirgos;
 • Līgumattiecības, kas ietekmē mūsu spēju paplašināt biznesu;
 • Mūsu atkarība no mūsu IT infrastruktūras un ārējiem piegādātājiem;
 • Tirdzniecības zīmju un citu intelektuālā īpašuma tiesību pietiekamība;
 • Produkcijas koncentrācija;
 • Mūsu atkarība no mūsu izplatītājiem vai augstākās vadības, viņu zaudējums vai nāves, kas var negatīvi ietekmēt mūsu attiecības ar izplatītājiem vai priviliģētajiem dalībniekiem, kā arī mūsu darbības rezultātus;
 • Amerikas likumdošana un citu valstu likumdošana attiecībā uz mūsu starptautiskajiem darījumiem;
 • Ierobežojumi līgumsaistībām saskaņā ar mūsu kredīta iespējām;
 • Neskaidrības piemērojot iekšējās cenas, nodokļus, PVN un citu nodokļu likumdošanu un ar to saistītās izmaiņas;
 • Izmaiņas nodokļu likumdošanā, līgumos vai normatīvajos standartos vai to interpretācijā;
 • Nodokļi attiecībā uz mūsu priviliģētajiem dalībniekiem vai izplatītājiem;
 • Pretenzijas par produkcijas kvalitāti;
 • Kompānijas iekļaušana Kaimanu salu jurisdikcijā;
 • Iespēja mūsu Kompānijai iegādāties savas akcijas atvērtos tirgos vai citā veidā; un
 • Izmaiņas akciju vērtībā, kas cita starpā saistītas ar spekulatīvām operācijām biržā un īstermiņa pozīcijām, kuras atsevišķi tirgotāji veic ar mūsu parastajām akcijām.

Mēs neuzņemamies pienākumu atjaunot vai pārskatīt kādu no prognožu paziņojumiem vai publicēt papildu informāciju par jebkādiem notikumiem vai apstākļiem pēc preses relīzes publicēšanas, vai lai informētu par neparedzētiem notikumiem, izņemot tos gadījumus, kad to prasa likumdošana.

Ar dokumenta sākotnējo versiju var iepazīties šajā saitē: businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20160715005374/en/lv-LV | 2018.06.24. 7:20:13 | NAMP2HLASPX02